Wykonywanie postanowień o kontaktach z dziećmi

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności uregulowania kontaktów z dziećmi. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Kontakty z dziećmi

Jeśli rodzice są w stanie porozumieć się w sprawach dotyczących dzieci, nie ma potrzeby uzyskiwania orzeczenia sądu w sprawie kontaktów. W takiej sytuacji w orzeczeniu o rozwodzie sąd może pominąć, na zgodny wniosek stron, orzekanie o kontaktach, pozostawiając zapis „nie orzeka o kontaktach”. Formalnie wyrok zawiera postanowienie dotyczące kontaktów, ale sąd nie ingeruje w sposób ich wykonywania.

Częściej, niestety, rodzice w związku z rozwodem są na tyle skonfliktowani, że nie mogą dojść do porozumienia w zakresie kontaktów. Gdy taki stan ma miejsce, kontakty z dziećmi mogą zostać uregulowane przez sąd opiekuńczy. 

Kontakty ustalone w wyroku rozwodowym nie muszą być ustalone raz na zawsze. Mogą być one zmienione na drodze postępowania sądowego.
Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak – adwokat rodzinny

Postanowieniem sądu regulacja może  polegać na ograniczeniu, a nawet całkowitym zakazie kontaktów rodzica z dzieckiem. Podstawą takiego orzeczenia jest stwierdzenie przez sąd, że rodzic uprawniony do kontaktu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka lub utrzymywanie kontaktów pozostaje sprzeczności z dobrem dziecka. 

Zwrot wydatków poniesionych na realizację kontaktu

W sytuacji, gdy rodzic utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, sąd może tego pierwszego zobowiązać do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktu, który się nie odbył. Przede wszystkich chodzi o zwrot faktycznie poniesionych kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu. 

Wykonywanie kontaktów z dziećmi a COVID

Często spotykamy się ostatnio z pytaniami odnośnie realizacji osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu. W tej sprawie zajęło nawet stanowisko Ministerstwo Sprawiedliwości. Zgodnie z tym stanowiskiem, ale przede wszystkim z obowiązującymi przepisami prawa, odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny. Jeśli takiego zakazu nie ma, kontakt z dzieckiem powinen być możliwy zgodnie z obowiązującą decyzją sądu w tej sprawie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie WYkonania kontaktów z dzieckiem

Jeśli masz wątpliwości odnośnie sposoby wykonywania kontaktów z dzieckiem, umów się na konsultacje prawne online. Jesteśmy gotowi Ci pomóc.