Ustalenie kontaktów dziecka z ojcem

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności sądowego ustalenia kontaktów dziecka z ojcem. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Kontakty z dziećmi

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi to jedna z najczęstszych spraw prowadzonych przez naszą kancelarię. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów może wystąpić zarówno rodzic, z którym mieszka dziecko, i który chciałby, aby kontakty drugiego rodzica odbywały się regularnie, jak i rodzic, który chce spotykać się z dzieckiem, a jest mu to utrudniane lub również chciałby ustalić szczegółowo zasady, terminy i miejsce spotkań.

Kontakty ustalone w wyroku rozwodowym lub postanowieniu sądu nie są ustalone raz na zawsze. Mogą być one zmienione na drodze postępowania sądowego.
Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak – adwokat rodzinny

Sprawy o kontakty z dziećmi są trudne i wzbudzają wiele emocji, szczególnie, jeśli dotyczą małych dzieci. W takich przypadkach często konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, biegłych psychologów, a nawet psychiatrów.

Ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie ma ustalonego miejsca pobytu

Najczęściej wniosek o ustalenie kontaktów składa ten rodzic, u którego dziecko nie ma ustalonego miejsca pobytu. Jednakże rodzic, z którym dziecko przebywa na stałe również może mieć podstawy do wystąpienia z wnioskiem, najczęściej zdarza się to w sytuacji, w której rodzic chce uregulowania systemu wykonywania kontaktów.  Wówczas celem postępowania jest wprowadzenie regularności spotkań, co jest dobre zarówno dla rodziców jak i dla dziecka, gdyż wprowadza harmonię.

Ustalenie kontaktów dziecka z dziadkami

Nie tylko rodzice mają prawo do kontaktu z dziećmi. Istnieje również możliwość uregulowania kontaktów małoletnich dzieci z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Takie kontakty mogą być zasądzone ponad kontakty przyznane rodzicom i są często jedynym sposobem utrzymania więzi rodzinnych między dziadkami a wnukami. Sądy zwykle przychylają się do takich wniosków o ustalenie kontaktów z dziadkami, w sytuacji, gdy utrzymania oczekiwanych relacji jest problematyczne, warto rozważyć założenie takiej sprawy w drodze sądowej. Sprawę wszczyna się  przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie firmy i organizacji społecznej

Jeśli masz wątpliwości w sprawie swojej firmy lub dotyczące Cię bezpośrednio, jako przedsiębiorcy, jesteśmy gotowi Ci pomóc.