Obsługa prawna firm i przedsiębiorców

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców, firm, spółek i instytucji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Kancelaria zapewnia obsługę prawną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Kancelaria zajmuje się również  obsługą prawną instytucji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń. Obsługujemy firmy i przedsiębiorców z Łodzi i województwa łódzkiego.

Zakres obsługi prawnej firm, organizacji i przedsiębiorców

Powierzenie obsługi kwestii prawnych doświadczonemu zespołowi prawników pozwala przedsiębiorcy na skupieniu się na tym, co stanowi sedno ich działalności. Wszak każdy powinien robić to co potrafi najlepiej. W ramach obsługi prawnej zapewniamy podmiotom gospodarczym, firmom, stowarzyszeniom, fundacjom i przedsiębiorstwom następujących zakres usług:

 
 • pomoc prawną przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, tworzeniu spółek, stowarzyszeń i fundacji – propozycje umów, regulaminów i statutów, a następnie przeprowadzenie wynikających z nich niezbędnych czynności w urzędach administracji i sądach;
 • pomoc prawną przy prowadzeniu bieżącej działalności firm, stowarzyszeń i fundacji;
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
 • obsługa prawna umów z pracownikami – tworzenie i opiniowanie umów o pracę, wypowiedzeń itp.
 • lokalizowanie i szacowanie ryzyka prawnego;
 • kompleksową obsługę firm – implementację i zachowanie ładu korporacyjnego, dochodzenie należności korporacyjnych;
 • obsługę prawną procesów likwidacji i przekształceń spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń;
 • sporządzanie uchwał, stwierdzenie niezgodności lub uchylenie uchwał zgromadzeń wspólników;
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek;
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach;
 • reprezentowanie w negocjacjach z kontrahentami, bankami, instytucjami i innymi podmiotami gospodarczymi;
 • windykacja należności we współpracy z komornikami;
 • reprezentacja w sprawach karnych oraz karno-skarbowych;
 • obsługa prawna w zakresie RODO.

Współpracując z firmami staramy się, by problem wyeliminować zanim się on pojawi, dlatego wnikliwie analizujemy umowy z kontrahentami i pracownikami sugerując stosowne zmiany. Proces sądowy jest ostatecznością.
Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak

Wsparcie prawne zanim pojawi się problem

Dla firm najważniejszy jest ich rozwój, bezpieczeństwo, pozyskiwanie nowych klientów,  osiąganie jak najlepszych wyników finansowych. Rolą prawników jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego. Naszą pracę dla firm rozumiemy kompleksowo, zanim dojdzie do rzeczywistego problemu, który mógłby skutkować sprawą przed sądem.

1. Analiza procesów biznesowych i kontekstu działalności

Współpracę z firmą rozpoczynamy od dogłębnej analizy jej procesów biznesowych i kontekstu prawnego jej działalności. Rozmawiamy z pracownikami i zarządem, poznajemy mechanizmy i relacje, ustalamy faktyczne potrzeby. Patrzymy na organizację całościowo, aby poznać kluczowe zagrożenia.

2. Wskazanie wyzwań i zagrożeń

Jeśli podczas analizy prawnej dostrzegamy zagrożenia, wskazujemy je, wyjaśniamy ewentualne konsekwencje, potencjalne problemy, które mogą implikować w przyszłości oraz koszty usuwania ich skutków.

3. Propozycja rozwiązań

W praktyce biznesowej zwykle trudno pogodzić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo prawne z efektywnością. Można temu sprostać, jeśli umie się szukać kompromisów i jasno oszacować ryzyko, jak i korzyści. Opracowujemy wzory umów tak, by chronić ważne obszary naszego biznesu, niwelując kluczowe zagrożenia, ale jednocześnie tak, by były do zaakceptowania dla partnera handlowego. 

4. Wdrożenie ustaleń

Po uzyskanie akceptacji propozycji naszych rozwiązań prawnych, wdrażamy je w praktykę procesów  organizacji. Opracowujemy wzory dokumentów i umów, ofert, regulaminów i strategicznych wzorów umów wykorzystywanych przez firmę.

5. Szkolenie

W razie potrzeby przeprowadzamy szkolnie zarządu, dyrekcji i pracowników organizacji. Wyjaśniamy powody nowych zapisów w dokumentach firmy. Uświadamiamy główne zagrożenia w poszczególnych procesach biznesowych i wskazujemy sposoby ich unikania oraz sytuacje, które w przyszłości będą wymagały kontroli prawnej. Jeśli organizacja posiada wewnętrzny zespół prawników, dyskutujemy sposoby obsługi poszczególnych zdarzeń.

Porady prawne i opinie dla firm i organizacji

Nie wszystkie organizacje potrzebują stałej obsługi prawnej adwokata. Niekiedy wystarczy możliwość uzyskania porady i opinii prawnej, która pozwoli uchronić organizację przed niekorzystnymi  konsekwencjami – karami finansowymi, podpisaniem nietrafnej umowy, zawieraniem niezgodnych z prawem umów z pracownikami itp. Prawnicy naszej kancelarii posiadają kompetencje i doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, nieuczciwej konkurencji oraz prawie administracyjnym. Dzięki wszechstronnemu zakresowi usług, kancelaria gwarantuje pomoc prawną w w większości kategorii spraw spotykanych w firmach i organizacjach społecznych.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Naszymi klientami są nie tylko firmy i organizacje, ale również osoby je tworzące, głównie przedsiębiorcy. W ramach obsługi prawnej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą doradzamy w zakresie umów ze wspólnikami, przekształceń spółek, a także wyboru korzystnej formy opodatkowania i jurysdykcji podatkowej. 

 

Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie firmy i organizacji społecznej

Jeśli masz wątpliwości w sprawie swojej firmy lub dotyczące Cię bezpośrednio, jako przedsiębiorcy, jesteśmy gotowi Ci pomóc.