Ustalanie miejsca zamieszkania dziecka przy rodzicu

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności sądowego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka jest delikatną sprawą z zakresu prawa rodzinnego i wymaga wielu umiejętności nie tylko z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale także psychologii i psychiatrii sądowej. Doświadczony adwokat rodzinny może w istotny sposób ograniczyć ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd obligatoryjnie rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i w związku z tym orzeka również o miejscu zamieszkania dziecka.

Miejsce zamieszkania dziecka, jeśli jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej

Jeśli jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania rodzica, któremu przysługuje wyłącznie władza rodzicielska. 

Miejsce zamieszkania dziecka, jeżeli władza rodzicielska jednego z rodziców została ograniczona

Jeśli jednemu z rodziców władza rodzicielska została ograniczona, sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka niezależnie od kwestii władzy rodzicielskiej.

Miejsce zamieszkania dziecka, gdy oboje rodzice zachowują pełnię władzy rodzicielskiej

Sytuacja ma się inaczej, gdy oboje rodzice zachowują pełnię władzy rodzicielskiej i rodzice mają różne miejsce zamieszkania. W takim przypadku, miejscem zamieszkania dziecka będzie miejsce zamieszkania rodzica, u którego stale ono przebywa. Jeśli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, a brak jest porozumienia między nimi, jego miejsce zamieszkania określi sąd. Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców stanowi bowiem istotną sprawę dziecka.

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

W celu uzyskania sądowego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka należy złożyć w sądzie stosowny wniosek. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienia uwzględniające faktyczną sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka.

Jak długo trwa sprawa o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka?

Jeśli dochodzi do sądowego rozstrzygnięcia odnośnie miejsca zamieszkania dziecka, zwykle mamy do czynienia z konfliktem między rodzicami. W takim przypadku zwykle mamy należy liczyć się ze sprawą, w której przesłuchiwani są świadkowie,  przeprowadzany jest dowód z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, dowód z opinii biegłego psychologa lub dowód z opinii biegłego psychiatry. W takim przypadku sprawa może trwać nawet kilkanaście miesięcy przed sądem pierwszej instancji. 

W przypadku tak długotrwałej sprawy warto uzyskać sądowe zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania postępowania albo na czas trwania procesu o rozwód.

Koszty sądowego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka

Opłata sądowa za złożenie wniosku o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka wnosi 100 zł. Do tego należy doliczyć koszty ewentualnego honorarium adwokata.
ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie USTalenia miesca zamieszkania dziecka

Jeśli masz wątpliwości w sprawie uzyskania sądowego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem, specjalistą w zakresie prawa rodzinnego.