Odebranie dziecka

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności odebrania dziecka osobie nieuprawnionej. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Kiedy możliwe jest odebranie dziecka?

Jeśli dziecko przetrzymywane jest u osoby do tego nieuprawnionej, na przykład u drugiego rodzica nieposiadającego postanowienia ustalającego miejsce pobytu dziecka u tego rodzica lub dziadków  sąd może zdecydować o jego odebraniu.  W pierwszej kolejności należy dysponować postanowieniem ustalającym miejsce pobytu dziecka. Następnie sformułować wniosek w taki sposób, aby sąd nakazał wydanie dziecka przez osobę nieuprawnioną w możliwie jak najszybszym terminie. 

 

Sąd podejmując decyzję o odebraniu dziecka kieruje się przede wszystkim jego dobrem, które niekoniecznie musi być rozumiane w sposób intuicyjny. Składając wniosek do sądu, należy zachować szczególną dbałość o dobór słów.
Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak – adwokat rodzinny

Jak wygląda procedura sądowego odebrania dziecka?

 

Jeśli dziecko nie zostanie we wskazanym przez sąd terminie wydane osobie uprawnionej, sąd na skutek wniosku osoby uprawnionej, zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie dziecka. Kurator w razie takiej może skorzystać z pomocy organów opieki społecznej czy policji np. w celu ustalenia chociażby miejsca pobytu dziecka jeżeli osoba składająca wniosek nie wie gdzie dziecko przebywa.

Warto zaznaczyć, że sądowe orzeczenie o odebraniu może okazać się niezbędne, ponieważ próba odebrania dziecka przy pomocy policji może nie rozwiązać problemu. Policja nie jest bowiem organem uprawnionym do „odbioru” dziecka. 

W sytuacji, w której dziecko nie ma ustalonego miejsca pobytu wówczas może przebywać z każdym z rodziców i jest to zgodne z przepisami prawa, dlatego tak istotne jest dysponowanie orzeczeniem o ustaleniu miejsca pobytu dziecka. Policja w takiej sytuacji najczęściej ogranicza się do zweryfikowania czy zdrowie ani życie dziecka nie jest zagrożone i na tym interwencję zakończy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

PORADA W SPRAWIE ODEBRANIA DZIECKA

Jeśli masz wątpliwości w sprawie o odebranie dziecka, doświadczony adwokat rodzinny może odpowiedzieć na Twoje pytania.