Ustalenie kontaktów dziecka z dziadkami

Adwokat Agnieszka Wawrzyńczak wraz z zespołem prawników specjalizuje się w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Zajmujemy się pomocą prawną w przypadku konieczności sądowego ustalenia kontaktów dziecka z dziadkami. Poza doświadczeniem dysponujemy przemyślaną i skuteczną strategią procesową. Obsługujemy klientów z Łodzi i województwa łódzkiego.

Kontakty z dziećmi

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi to jedna z najczęstszych spraw prowadzonych przez naszą kancelarię. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów może wystąpić zarówno rodzic, z którym mieszka dziecko, i który chciałby, aby kontakty drugiego rodzica odbywały się regularnie, jak i rodzic, który chce spotykać się z dzieckiem, a jest mu to utrudniane lub również chciałby ustalić szczegółowo zasady, terminy i miejsce spotkań.

Sprawy o kontakty z dziećmi są trudne i wzbudzają wiele emocji, szczególnie, jeśli dotyczą małych dzieci. W takich przypadkach często konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczni-Konsultacyjnego, biegłych psychologów, a nawet psychiatrów.

Ustalenie kontaktów dziecka z dziadkami

Nie tylko rodzice mają prawo do kontaktu z dziećmi. Istnieje również możliwość uregulowania kontaktów małoletnich dzieci z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Takie kontakty mogą być zasądzone ponad kontakty przyznane rodzicom i są często jedynym sposobem utrzymania więzi rodzinnych między dziadkami a wnukami. Sądy zwykle przychylają się do takich wniosków o ustalenie kontaktów z dziadkami, w sytuacji, gdy utrzymania oczekiwanych relacji jest problematyczne, warto rozważyć założenie takiej sprawy w drodze sądowej. Sprawę zakłada się w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. 

ZOBACZ RÓWNIEŻ
Skontaktuj się z adwokatem

Agnieszka Wawrzyńczak

+48 503 697 622
e-mail
formularz

Porada w sprawie KONTAKTów dziecka z dziadkami

Jeśli masz wątpliwości w sprawie ustalenia kontaktów dziecka z dziadkami, doświadczony adwokat rodzinny może odpowiedzieć na Twoje pytania.